Slide background
Slide background
Slide background

Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek

Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek

Afgelopen maandag 11 September 2023 was de KBB-bijeenkomst bij Van der Valk Sassenheim met als thema ‘Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek’. Zoals gebruikelijk startten we met de bestuurlijke mededelingen. Eén daarvan was de introductie van een nieuw KBB-lid. Nou ja, niet echt nieuw, want het is het bedrijf Xella Hillegom. U weet wel: de kalkzandsteenfabriek van Van Herwaarden. Vanaf de oprichting van de KBB is dit bedrijf jarenlang gewaardeerd lid geweest. Dirk Johannes van Herwaarden was bestuurslid in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Daarnaast was hij voorzitter van de KBB van 1968 tot 1974.  Als KBB zijn we blij dat Paul van Weers, de huidige plantmanager van de fabriek, het lidmaatschap in ere hersteld heeft.

Na de openingswoorden introduceerde onze voorzitter Arjan Bakker de gastsprekers door nog even kort de ontstaansgeschiedenis van de KBB toe te lichten. Vele initiatieven om na de Tweede Wereldoorlog tot wederopbouw van onze streek te komen, zijn geïnitieerd door de KBB. Dit met name in de eerste 10 jaar van haar bestaan. Voorbeelden hiervan zijn: de ontsluiting van de streek (N11 Leiden – Bodegraven), de oprichting van het Economisch Adviesbureau Bloembollenkwekers, oprichting Stichting Personeelsbeleid Bloembollenstreek, voorlichting en scholing van arbeiders, ontwikkeling en bouw van sociale woningen voor arbeiders, het opstarten van gericht (wetenschappelijk) onderzoek zoals het fenomeen ‘tulpenvingers’, stimuleren van Public Relations en het ondersteunen van productiviteitsverhoging.

De agenda en activiteiten van de KBB van weleer kunnen dus worden gezien als de ‘overgrootvader’ van de huidige uitvoeringsagenda zoals die vandaag op het programma staat. Hiermee is meteen de link tussen de KBB en de gastsprekers gelegd, te weten;  Kees van der Zwet, wethouder gemeente Hillegom en Roberto ter Hark, wethouder gemeente Noordwijk die ons meenemen in de ‘Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek’.

Beide bestuurders geven een inkijk op het thema “Een gezonde, vitale en energieke Duin en Bollenstreek.” Er is consensus tussen de vijf gemeenten van onze regio over de gezamenlijke ambities zoals verwoord in de herziene versie van de Uitvoeringsagenda. Zes topprioriteiten worden belicht, zoals: goed wonen en werken, de bereikbaarheid, een duurzame economie en een brede welvaart voor iedereen. Drie van de zes topprioriteiten worden als aandachtsgebied opgepakt door de Economic Board Duin en Bollenstreek. Ook deze is recent met een nieuw geformuleerde opdracht opnieuw opgestart.  In de presentatie wordt goed duidelijk gemaakt dat de uitwerking van de agenda een taak is die gezamenlijk opgepakt dient te worden. Door wie? Door de Triple Helix ofwel, de Overheid, Ondernemers en het Onderwijs. In de zaal zijn alle drie de type organisaties vertegenwoordigd. Allen lid van de KBB! Dit kenmerkt het bijzondere karakter van onze vereniging. Na de presentaties is er tijd voor het aangaan van de dialoog. Die vindt ruimschoots plaats en er wordt input gegeven door vele aanwezigen.

Na afloop werd als altijd weer druk nagepraat onder het genot van een borrel en heerlijke bittergarnituur. Dit alles aan de bar van restaurant OZZO, een leuke en gezellige locatie en voor de KBB-leden een nieuwe ervaring. De avond is afgesloten met een heerlijk diner à la carte. Aan tafel bleek het thema van de dag het één en ander goed los gemaakt te hebben. Er werd nog lang over van gedachten gewisseld. Daarnaast was het ook weer gewoon heel gezellig. Het zal deze combinatie geweest zijn die ervoor zorgde dat eenieder zeer ruim over geplande eindtijd pas huiswaarts keerde.

Fotoalbum

Bekijk het volledige fotoalbum »

« Terug naar het nieuwsoverzicht

MENU