Slide background
Slide background
Slide background

Historie

Historie

Oprichting

De Kring Bedrijven Bloembollenstreek (KBB) is opgericht in 1952. De eerste oprichters waren NMB (thans ABN AMRO/Deutsche Bank) en Sikkens (thans AKZO NOBEL). De toenmalige directeur van Sikkens, de heer Mees, was de eerste voorzitter in de historie van KBB. De opvolgende voorzitters waren voor lange tijd de directeuren van Sikkens.

 

De reden van oprichting ligt in het feit dat er destijds behoefte was aan samenwerking van de grote bedrijven in de streek. Het was de tijd van de naoorlogse jaren en de wederopbouw van de Nederlandse economie was in volle gang. Er was gebrek aan van alles: voedsel, energievoorziening, telefoonlijnen, voldoende en kundige medewerkers en huisvesting. De samenwerking tussen de grotere bedrijven had als doel met succes te lobbyen naar de gemeente en de provincie. Toen dus al denken vanuit de regio!


De formule van de KBB

De Kring groeide en de formule van destijds is vandaag de dag nog steeds zichtbaar. De aanvankelijk vijftien leden kwamen bijeen om ideeën van elkaar op te doen en verder te ontwikkelen. Toen al ontstond het idee van bijeenkomsten met goede en aansprekende sprekers. Eén keer per jaar werd een bijeenkomst georganiseerd met het ’thuisfront’. Als je bij een bijeenkomst niet was geweest, had je echt iets gemist! Ook namen Nortgo, Beuk en Sikkens het initiatief om bouwcontingent te claimen en woningen te bouwen voor hun medewerkers. Genoemd wordt een project van 20 woningen in Noordwijk en Oegstgeest: tien voor Sikkens, vijf voor Nortgo en vijf voor Beuk.

 

Het vervolg

Er wordt steeds gestreefd naar een brede afspiegeling van het bedrijfsleven in de streek. Later kwam daar de strijd om de KBB Award bij, een competitie tussen de regionale bedrijven die zich het meest onderscheiden op gebied van succesvolle bedrijfsvoering, human resource management en innovatie.

 

De KBB was ook actief bij het initiatief Hou het Bloeiend’, om te voorkomen dat er een Bollenstad zou ontstaan. Men hechtte waarde aan een goede omgeving om te werken, wonen en te recreëren en had een scherp oog voor de specifieke positieve kenmerken van de bloembollenstreek. Ook was er de wens om samen te werken met de Universiteit van Leiden. Met het project van Holland Biodiversity werden stoffen uit narcissen gebruikt als basis voor medicijnen voor de bestrijding van Alzheimer. Bollenkwekers en wetenschap wisten elkaar op deze manier te vinden.

 

Geleidelijk aan verandert het accent van de KBB op het gebied van belangenbehartiging. Er ontstaan lokale bedrijfsverenigingen, waar ook de kleinere bedrijven en MKB deel van uitmaken. Deze verenigingen richten zich op de lokale belangen. Daarnaast gaat de werkgeversvereniging VNO-NCW ook aan regionale belangenbehartiging doen, evenals de Kamer van Koophandel een deel van haar budget besteedt aan regiostimulering. De KBB heeft zich aangesloten bij deze professionele organisaties en laat de belangenbehartiging aan de professionals over.

 

Het basisidee en de formule is er echter nog steeds en nog even krachtig als vroeger. Dit komt in onze missie tot uitdrukking, al zestig jaar lang!

 

MENU