Slide background
Slide background
Slide background

Ondernemers en wethouder in debat over de economie van de streek

Ondernemers en wethouder in debat over de economie van de streek

Met ruim honderd deelnemers blijkt Hét KBB Economisch Debat 2014, georganiseerd door de Kring Bedrijven Bloembollenstreek duidelijk in een behoefte te voorzien. In de aanloop van de komende gemeenteraadsverkiezingen was het doel een economisch debat te voeren met de  wethouders van economische zaken uit de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de ondernemers in de regio, waarbij  het ging om de informatie-uitwisseling tussen de lokale overheid en het bedrijfsleven.

Alvorens het debat te beginnen gaf Onno Zwart, directeur van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij een update van de economische feiten van de Duin-en Bollenstreek. In de elevator-pitch van de wethouders kwam het belang van de economie van de streek duidelijk naar voren, met vooral met het accent op de bloemen- en bollensector. In het debat aan de stellingen kwam duidelijk naar voren de zorg over de stand van de economie in de Duin-en Bollenstreek. De portfolio van de economische sectoren moet meer aandacht krijgen. Er zijn meer pijlers waarop de economie in de Duin- en Bollenstreek stoelt. Kansen voor nieuw ondernemerschap (stuwende economie) in samenwerking van overheid met ondernemers en kennisinstellingen, daar moet aandacht en ruimte voor zijn.

Een pittige discussie is de vraag hoe de regio zich presenteert naar buiten. De marketing van de streek staat nog maar in de kinderschoenen. Waar komt de focus op en is de vlag van de bollenstreek de juiste? Gaat het dan om de invulling of de naam? Een discussie die ongetwijfeld de komende tijd verdieping en meer dialoog vraagt.

Wat zijn de belangrijkste beleidsinstrumenten van de gemeenten om de economie te faciliteren en te bevorderen. Het planologisch- en vestigingsinstrumentarium raakt ondernemers veelal direct, maar moet ook op langere termijn een goede ruimtelijke setting borgen. Acquisitie van nieuwe en veelbelovende economie is een minstens zo belangrijk instrument. Iedereen is het er over eens dat de interne en externe bereikbaarheid voor alle economische sectoren topprioriteit moet hebben, maar wel goed ingepast. Waarom dan niet meer ondergrondse innovatie oplossingen?

Waar we we als eindconclusie echt over eens zijn is dat de Duin-en Bollenstreek dè toplocatie is om te ondernemen, te werken, te wonen en te recreëren. Een geslaagd debat dat voor herhaling vatbaar is.

Fotoalbum

Bekijk het volledige fotoalbum »

« Terug naar het nieuwsoverzicht

MENU