Slide background
Slide background
Slide background

Verslag KBB bijeenkomst Museum De Zwarte Tulp

Verslag KBB bijeenkomst Museum De Zwarte Tulp

Na de ontvangst met een lekker bakje koffie en iets lekkers van huiscateraar Wim van Vliet, werd iedereen door KBB-voorzitter Arjan Bakker welkom geheten in ‘Annemarie’s werktheater’. De heer Arie Breure vertelde vervolgens meer over de historie van het museum waar hij al 10 jaar voorzitter van is. In 2005 werd gesproken over vernieuwing van het museum. Het heeft uiteindelijk tot juni dit jaar geduurd om het te realiseren. Het museum staat nu echt op de kaart. Niet alleen is het een museum over het bollenvak en de bollenstreek, maar ook de bollenkunst krijgt ruim de aandacht in het prachtig verbouwde museum. Er zijn twee collecties die langdurig worden uitgeleend aan het museum, die van De Witte Zwaan en van DW Lefeber (een bekende naam in het bollenvak). Voorwaarden voor het aantrekken van deze collecties waren: een sluitende begroting, het aanstellen van een directeur conservator en het hebben van een depot waarin de diverse (kunst)werken op de juiste manier bewaard kunnen blijven op tijden dat deze niet tentoongesteld worden. Aan de eerste twee voorwaarden is reeds voldaan en aan het laatste punt wordt hard gewerkt. Al met al heeft de verbouwing ruim 7 ton gekost dat gefinancierd is uit diverse (particuliere) fondsen. Daarnaast spelen de bijna 150 gildeleden een belangrijke rol voor de jaarlijkse exploitatie van het museum. Mooi om te melden is dat alle bollengemeenten sinds de heropening van het museum gildelid zijn geworden waarmee ze het algemeen belang van het museum onderschrijven. Een bezoek aan het museum wordt dan ook erg aangeraden.

Na de woorden van de heer Breure was het woord aan Floor Vermeulen, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Floor is VVD-er in hart en nieren en de jongste formateur ooit. Floor is opgegroeid in Boskoop, zijn vader was een boomkweker. Hij kwam al vroeg in aanraking met de agrarische sector. Hij herinnerde zich nog dat hij als klein jongetje bezoek kreeg van een bollenverkoper van Theo de Boer, een bekende naam in onze streek.

Floor is ruim acht jaar lid van de provinciale Staten waarvan de laatste vijf jaar als fractievoorzitter. Vanuit de provincie heeft hij verkeer en vervoer alsmede samenwerking in de stedelijke gebieden in zijn portfolio.

In zijn betoog had Floor het over de moeilijke economische tijd die we achter de rug hebben en de bedrijven en mensen die daar het (economisch) slachtoffer van zijn geworden. We zitten nu in een herstelfase die getrokken wordt door de bedrijven en inwoners van de provincie. De provincie kan slechts faciliterend werken. Vooral op het gebied van vervoer en bereikbaarheid is de rol van de provincie Zuid Holland in combinatie met de provincie Noord-Holland van cruciaal belang. Floor zoekt dan ook graag de verbinding met de andere provincie(s), maar ook met lokale bestuurders en bedrijven. Verder stipte hij nog zaken aan als de greenports, de internationale voorsprong die de streek heeft, kennis en innovatie en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte.

Vanuit de zaal kwam de vraag waarom processen voor nieuwe wegen heel lang duren (zoals in het voorbeeld rondom de verbinging tussen A4 en A44, wel 60 jaar!). Dit zal van alle tijden zijn en typeert ons poldermodel.

Het was duidelijk dat Floor wist welke kant het op moet in de streek en dat hij de handen echt uit de mouwen wilt steken. Daarvoor heeft hij echter wel de medewerking van alle inwoners en bedrijven van de provincie nodig. Hij nodigt een ieder dan ook uit om eens in het provinciehuis langs te komen.

Arjan Bakker dankte Floor voor zijn inbreng tijdens deze bijeenkomst met behulp van een kistje wijn.

Jan van Vliet kreeg als voorzitter van het gilde het podium om te vertellen welke rol gildeleden spelen voor het museum en welk mooi netwerk dit voor de gildeleden kan opleveren. Speciale aandacht was er voor KBB-lid Mart Bakker die een speciaal ‘spreekgestoelte’ had vervaardigd voor deze gelegenheid. Jan sprak de hoop uit om op deze avond het 150e gildelid te mogen verwelkomen.

Na de woorden van Jan werd iedereen in de gelegenheid gesteld om een rondleiding te volgen waarna er nog even tijd was voor een afsluitende borrel met een lekker hapje. We kunnen weer spreken van een zeer geslaagde KBB bijeenkomst.

 

 

Fotoalbum

Bekijk het volledige fotoalbum »

« Terug naar het nieuwsoverzicht

MENU